Pernille Ring Norup

Pressemeddelelse: AL Finans indtager fremtiden med 52LEASING

Optimerede forretningsstrukturer og sublim kundepleje gør forskellen i et konkurrencepræget lea-singmarked og med et nyt IT-system, der effektiviserer og automatiserer en række administrative pro-cesser, får AL Finans frigivet ressourcer, der fremover allokeres til kundevendte aktiviteter og ser-vices. Systemet er fremtidssikret og udviklet af danske Fiftytwo.


Stabile svartider, der nærmer sig realtime. Innovative produkter, der er forud for konkurrenternes og opdaterede i henhold til lovgivningen. Ensartet og alligevel fleksibel sagsbehandling. Det er nogle af de væsentlige konkurrenceparametre på det danske marked for privat- og erhvervsleasing, factoring og lånefinansiering. AL Finans kommer med indkøbet af et nyt leasingsystem, 52LEASING, til at ligge helt fremme i feltet.


"For AL Finans er det afgørende, at vi via vores løsninger og services kan tilbyde vores forretningspartnere attraktive, konkurrencemæssige fordele. Her er vores IT-struktur væsentlig. I dag forventer kunderne, at de modtager en ensartet, høj service. At de kan få svar på finansieringsansøgningen øjeblikkeligt, og at alle dokumenter er klar til underskrift på få minutter. Det er helt afgørende for AL Finans, at vi får en IT-løsning, der kan drifte vores pro-dukter, inden for lån og leasing – nu og i fremtiden – og giver vores kunder, og vores kunders kunder, en optimal oplevelse. Det er en stor beslutning at skifte rygraden i virksomhedens IT-system, og man skal være helt sikker på at kunne høste både konkurrencemæssige fordele og fremtidigt momentum med den nye løsning. Det sikrer vi os med 52LEASING".

- Johan Ploug Aagaard, Direktør for Strategi og Forretningsudvikling, AL Finans

AL Finans besluttede for to år siden, at tiden var moden til at modernisere eller udskifte virksomhedens ni år gam-le IT-system. Man indgik derfor i en screenings- og dialogfase med bl.a. deres hidtidige leverandør og med danske Fiftytwo, der har nyudviklet en moderne, digital og fremtidssikret løsning, der giver mulighed for effektivt at styre hele leasingprocessen samt automatisere standard arbejdsgange. Derved kan ressourcer flyttes fra tidskrævende, manuelle rutiner til kundevendte aktiviteter.


Udviklet til vækst
AL Finans har ønsket en IT-løsning, der kan bidrage til virksomhedens forretningsstrategiske udvikling i årene frem. Det har været afgørende at kunne bygge fremtiden på et system, der ikke lægger hindringer i vejen, men derimod giver muligheder for vækst i antallet af kunde- og partneraftaler og for udvikling af nye produkter og serviceområder. Økonomien i at udvikle og implementere nye funktioner er tilmed attraktiv, da løsningen bygger på en gennemprøvet og udbredt platform.


52LEASING er baseret på Microsoft Dynamics 365 Business Central, og det bidrager til at fremtidssikre vores nye løsning, da det kan arbejde sammen med en række andre systemer og tredje parts produkter, der enten allerede er udviklede eller kommer til i fremtiden. Det er afgørende for os, at vi arbejder med en gennemprøvet og stabil plat-form, som vi kan udbygge og videreudvikle efter behov. Dertil kommer, at vi opnår et godt overblik over den fremtidige omkostningsstruktur,” siger Johan Ploug Aagaard.


”Færdigudvikling, implementering og eventuel udbygning af løsningen foregår i tæt samspil med Fiftytwo, og vi har allerede erfaret, hvor meget vi får forærende ved at arbejde med en dansk IT-partner. Vi kan mødes fysisk med en halv times varsel, og det er de personer, der har ansvaret for udviklingen, og som kender til vores markeds- og konkurrencesituation samt ikke mindst den danske lovgivning, vi mødes med. Det giver ro i maven og ikke mindst en bedre IT-løsning,” siger Johan Ploug Aagaard.


Fiftytwo er et af de mest erfarne og kompetente, danske udviklingshuse inden for Microsoft Dynamics 365 Business Central. Jan Johannes Kyhnæb er Business Development Manager, D365 og Leasing, hos Fiftytwo.


”Platformen giver os mulighed for løbende at kunne bygge nye eksterne løsninger ind i løsningen, og på den måde gøre den fremtidssikker. Vi har samtidig skabt en fleksibel model, som giver mulighed for at tilpasse og udbygge systemet med netop de applikationer, vores kunder behøver, for at kunne udnytte deres forretnings- og markeds-potentiale maksimalt,” siger Jan Johannes Kyhnæb.


Fiftytwo har under navnet Bording Data udviklet og leveret IT-løsninger siden 1952. Virksomheden valgte i 2018 at skifte navn til Fiftytwo som led i en ny markedsstrategi.


Store forventninger til vidensdeling
AL Finans har tidligt i processen haft mulighed for at diskutere potentialet i 52LEASING med virksomheder, der allerede har købt og implementeret løsningen.
”IT-systemer bygger på kolde facts og features, men god kemi med leverandøren spiller også en væsentlig rolle, og det har her været utrolig givtigt for os, at vi allerede tidligt i forløbet har været inviteret til dialog med Fiftytwo’s eksisterende kunder. Denne erfaringsudveksling og vidensdeling forventer vi at fortsætte med og bidrage til, så vi sammen kan videreudvikle løsningen,” siger Johan Ploug Aagaard.


AL Finans har eksisteret siden 1935 og er datterselskab af Arbejdernes Landsbank, der i 2019 blev kåret som dan-skernes foretrukne bank for 12. år i træk. AL Finans tilbyder som finansieringsselskab løsninger til både private og virksomheder.

 

Yderligere oplysninger 

Johan Ploug Aagaard
Direktør for Strategi og Forretningsudvikling, AL Finans
Tlf. 43 24 49 09

Jan Johannes Kyhnæb
Business Development Manager, Fiftytwo
Tlf. 24 42 92 76

 

AL Finans indtager fremtiden med 52LEASING