Jan Johannes Kyhnæb

Skiftende lovgivning spænder ben for leasingbranchen

Alle virksomheder, der varetager en leasingforretning, har mærket følgerne af de mange lovændringer på området. Økonomiske smuthuller skal selvsagt lukkes, men desværre er det ofte virksomheder, der varetager leasingadministrationen, der betaler den største regning.

Når der ændres på lovgivningen, kræver det, at man som berørt virksomhed sætter sig ind i de nye regler og håndhæver dem – men det tager tid fra i forvejen tidskrævende processer.

For mange leasing-virksomheder kan det være svært at vurdere om  leasing-systemet fungerer optimalt. Find ud af om jeres løsning arbejder  optimalt for jer her.


leasing_legislation

 

3 gode råd til at komme omkring problematikkerne

Derfor giver vi dig her tre gode råd til at komme disse problematikker i forkøbet og ruste forretningen endnu mere til fremtidens udfordringer:

 

1. Automatisér arbejdet med den forholdsmæssige afgift

Der er flere krav forbundet med genberegningen af registreringsafgiften, og det er derfor altafgørende, at I har en moderne løsning, der hurtigt kan håndtere den nye registreringsafgift. Dit leasing-system skal kunne automatisere alt inden for beregning af en ny afgift og ikke kun automatisere arbejdet med genberegningen, men også de processer, som fremtidige lovændringer ville kræve.

Dette vil hjælpe dine medarbejdere til holde antallet af fejl på et minimum, samtidig med at de har et langt bedre overblik over sagerne og kan give kunderne de rigtige informationer på de rigtige tidspunkter.

 

2. Tilpas dit leasing-system til den nye virkelighed

Alle virksomheder er forskellige, og derfor er ikke to løsninger ens. Dog er det vigtigt, at din virksomhed får tilpasset jeres lease management-løsning, hver gang der opstår nye regler og dermed krav, som vi har set det med genberegningen af den forholdsmæssige afgift. Og dette gælder, hvad enten I løser udfordringerne ved at få nye integrationer, få bygget en moderne løsning på et ældre system, eller I investerer i en funklende moderne løsning.

Det vigtigste er, at det dækker jeres behov. Og er du i tvivl, om jeres løsning gør det, så spørg dig selv om følgende: Har vi et minimum af manuelle arbejdsgange? Og har vi et maksimum af automatiserede processer? Hvis ikke du kan svare ja til begge, så fortvivl ej: Virkeligheden ændrer sig konstant, og I skal blot sørge for, at jeres lease management er tilpasset den nye virkelighed.

 

3. Opdatér og uddan dine medarbejdere

En lease management-løsning er ikke bedre, end de mennesker, der betjener det. Derfor afhænger succesen med din løsning af, om I uddanner jeres medarbejdere i brugen af det. Og ikke kun til en start men som en løbende proces. Både i takt med, at der kommer opdateringer og tilknyttes nye integrationer, men også som generel uddannelse. Ikke alene for at alle udnytter deres potentiale, men også så en eventuelt forkert brug eller misforståelser ikke får lov til at gribe om sig.
Det gør dine medarbejdere i stand til bedre at kunne håndtere leasing-arbejdet men også altid at være up to date med nye regler og love på området.

Hvis I som virksomhed har fokus på disse tre områder, vil I stå rigtig stærkt – til de nuværende lovændringerne og de fremtidige. Med en moderne lease management-løsning vil I mindske arbejdstiden med genberegningen, sænke antallet af fejl og samtidig sikre, at I digitaliserer jeres data. Dertil kommer, at I vil højne effektiviteten og frigøre ressourcer hos jeres medarbejdere, som til gengæld kan bruge tid på det vigtigste aktiv for jeres virksomhed: Kunderne.

 

New call-to-action