Pernille Hinnerskov Jensen

Tillid påvirker fremtiden i detailhandlen

Rent teknologisk er stort set alt muligt, når vi taler om personaliserede ydelser og digital rådgivning af forbrugerne. Alligevel udvikler detailhandlen sig ikke med den hast, det er muligt. Et nyt Tillidsbarometer antyder, at det er et spørgsmål om tillid.

Tillid-påvrker-blog

 

Vi ser nye butikskoncepter dukke op, og online og offline handel smelter sammen. I forordet til ”Refresh Retail” skriver Retail Institute, at

 

Eksperter forudser, at retail vil forandres mere de næste fem år, end vi har set det de sidste 50 år.

 

Samtidig ser vi en skepsis og manglende tillid fra forbrugernes side omkring at dele data. Dette kan i sig selv bremse udviklingen, for uden personlige data er mulighederne for individuelle tilbud, målrettede kampagner og brugerrettet online hjælp til forbrugerne begrænsede.

 

Tilliden lav på online shopping

PwC lancerede for nyligt et Tillidsbarometer udarbejdet i samarbejde med Epinion. Barometeret viser, at digitaliseringen udfordrer danskernes tillid, og at det især er inden for online shopping, vi er skeptiske:

 

Inden for online shopping er det særligt, når danskerne skal svare på, om de er villige til at afgive mere data om sig selv for at få en bedre service, når de handler på nettet (35), og om de er villige til at afgive mere data om dem selv for at få en billigere pris (33), at tilliden ligger lavt.

Der er ingen tvivl om, at ansvarlig anvendelse og opbevaring af data hviler tungt på os alle. At opbygge tillid hos forbrugerne bygger delvist på den individuelle relation mellem forbruger og udbyder, men der er også tale om en tendens, som efter al sandsynlighed vil flytte sig over tid. I takt med, at forbrugernes tillid vokser og teknologien anvendes intelligent, vil vi forhåbentligt også se en stigning i villigheden til at dele data.

 

Det bedste udgangspunkt – og en mulighed

Det betyder også, at når først forbrugerne er klar, så vil vi formodentlig opleve den eksplosive forandring, som Dorte Wimmer omtaler i ”Refresh Retail.” Imens forbrugerne stille og roligt bevæger sig op ad tillidsbarometeret giver det dig som retailer muligheden for at geare din detailkæde rent teknologisk, så du er på forkant og slipper for at halse bagefter, når markedet er modent.

Hvis du kan håndtere ens priser, kampagner og rabatter for de enkelte kunder på alle dine salgskanaler, får de det bedste indtryk af dig og din forretning, og det skulle gerne få tilliden til at vokse. Desuden er det det bedste udgangspunkt for dig at bygge videre på med flere salgskanaler eller funktioner, når du ved, at det hele kan spille sammen. Hvor stabilt er det teknologiske fundament under din detailkæde? Håndterer du data bedst muligt på tværs af salgskanaler?

 

Skyd genvej og få overblik med tjekliste

Lige nu kan du hente vores tjekliste og få overblik over, hvad du især skal være opmærksom på, når du arbejder med det teknologiske fundament under din detailkæde.

 

Tjekliste: Fem områder, hvor du bare IKKE må gå på kompromis

Vi har udarbejdet en tjekliste, hvor vi gennemgår de fem områder, hvor du bare IKKE må gå på kompromis, hvis du vil sikre effektiv drift og gode købsoplevelser på tværs af salgskanaler. Et af områderne handler netop om, at du skal sikre dig, at dine priser, kampagner og rabatter er ens alle steder. Vi stiller også de spørgsmål, som du skal stille dig selv for at finde ud af, om du opfylder dette og dermed er parat til fremtiden.

Download checklisten