Fiftytwo gør en dyd ud af at sikre og beskytte dit og dine kunders privatliv. Når der behandles persondata om dig, foregår det i henhold til EU's databeskyttelsesforordning og den danske databeskyttelseslovgivning. Vi introducerer kontinuerligt nye procedurer for at sikre, at vi håndterer persondata på en måde, der giver den bedst mulige beskyttelse af individet. Vi sikrer ligeledes opmærksomhed på databeskyttelsesområdet hos vores medarbejdere og benytter ligeledes kun sikkert software, som er state of the art. Desuden evaluerer vi nye produkter ud fra et databeskyttelsesperspektiv før vi ibrugtager dem.

 

Kontaktpersoner og kontaktoplysninger

Fiftytwo A/S

Ejby Industrivej 91

2600 Glostrup, Denmark

CVR: 24784010

 

Databeskyttelsesrådgiver (DPO) på (dpo@fiftytwo.com)

Hvis du ikke kan finde de oplysninger, som du søger, er vores DPO (databeskyttelsesrådgiver), Anna Lundholm-Andersen til rådighed I forhold til besvarelse af spørgsmål omkring vores databeskyttelses-compliance, dine rettigheder, dine kunders rettigheder og vores sikkerhedsforanstaltninger. Hvis du vil gøre brug af Fiftytwos services og dermed ønsker, at vi behandler persondata på dine vegne, kræves det, at vi indgår en Databehandleraftale. (Data Processing Agreement, forkortet DPA). Fiftytwo har altid en opdateret databehandleraftale.

 

Hensigt og juridisk grundlag

Der er to formål med vores databehandling:

 • Når vi behandler dine kundedata på dine vegne, er vi databehandler, og du er dataansvarlig. Hensigten er at levere den aftalte service, og det juridiske grundlag for databehandlingen er den indgåede kontrakt. (jf. Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk.1, litra b).
 • Når vi behandler data, som vi indsamler om dig, er vi den dataansvarlige. Hensigten er at give dig den bedste oplevelse på vores website, tilpasse vores indhold til dine præferencer og holde styr på vores aktuelle og potentielle kunder (CRM), og at sende dit relevante nyhedsbreve. Det juridiske grundlag er legitime interesser (jf. Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 litra f). Du kan altid tilbagekalde dit samtykke, og du kan afvise vores cookies, hvis du ikke ønsker, at vi placerer dem på din enhed (mobil, tablet, PC eller andet). Hvis du afviser vores cookies, skal du være opmærksom på, at det kan påvirke din brugeroplevelse på vores hjemmeside.

 

Cookies

Vi ønsker at give dig den bedst mulige oplevelse på vores website og kun vise indhold, som er relevant for dig. Derfor bruger vi førsteparts- og tredjeparts-cookies til at indhente information om din interaktion med vores website. Du kan afvise cookies på et hvilket som helst tidspunkt og læse mere om, hvordan vi opbevarer dine data her.

Krummer vores cookies?
Cookies er det engelske ord for småkager. Vores cookies kan dog ikke spises; de er små datafiler, som er placeret på dit device. De er harmløse, og vi benytter dem kun til at samle viden og derigennem forbedre din oplevelse på vores website. Ligesom Hans og Grete efterlader dine aktiviteter nogle krummer, som giver os et indtryk af den vej, du gik og hvad du syntes var mest interessant. Vi har dog ikke tænkt os at spise krummerne.

Hvordan og hvorfor vi bruger cookies?
Vi ønsker at give dig den bedst mulige oplevelse på vores website – og cookies er nødvendige for, at vores website kan fungere ordentligt. Desuden benytter vi dem til at fastslå, hvor relevant vores indhold er, ved at holde styr på, hvor lang tid du bliver på siden, hvor mange brugere, der besøger vores site, etc. Da vi ikke er et firma, som sælger cookies, bruger vi et minimum af tredjeparter til at hjælpe os, og vi sælger ikke dine data videre.

Cookies – hvad er deres holdbarhed?
Cookies har forskellig holdbarhed og udløbsdato. Deres forventede udløbsdato er baseret på det sidste tidspunkt, hvor du besøgte vores website. Når vores cookies når deres udløbsdato, bliver de automatisk slettet. Hvis du er interesseret i at se, hvilke cookies vi placerer, og hvor lang deres holdbarhedstid er, kan du finde den fuldstændige liste nedenunder.

Hvis du ikke kan lide cookies
Hvis du ikke kan lide cookies, kan du altid afvise dem ved at opdatere dine browserindstillinger. Hvis du bruger flere forskellige browsere, skal du huske at ændre dine cookie-indstillinger på dem alle. Hvis du ikke vil have vores cookies, gør vi dig venligst opmærksom på, at der vil være visse af vores funktioner og services, som du ikke vil kunne bruge, fordi de er knyttet til at vores website, som skal have mulighed for at huske, hvilke valg du træffer og hvor du går hen på websitet.

Du kan finde links nedenunder til nogle af de meste populære browsere og anvisninger på, hvordan du afviser og sletter cookies.
Hvis du specifikt ikke vil have cookies fra Google Analytics, skal du klikke her.

Det er muligt at vælge ikke at acceptere cookies fra visse annoncører, som deler information på tværs af forskellige netværk her.

 

Tredjeparts udbydere

Vi kan ikke gøre alting selv, men vi ønsker at give dig en fantastisk service, som imødekommer de funktionelle krav og ønsker, som du har. Det betyder, at vi benytter tredjepartsudbydere. Vi vurderer alle tredjepartsudbydere og sikrer os, at de leverer state of the arts funktioner, og at de er pålidelige i forhold til at imødekomme vores sikkerhedskrav. Hvis de er placeret uden for EØS, sikrer vi os, at vi har det rette juridiske grundlag for overførslen. Vores aktuelle tredjepartsudbydere er:

 • Microsoft 
 • Google 
 • VNC
 • Veem 
 • Teamviewer 
 • RemoteDesktopManager
 • Nexu
 • 52Digital 
 • Jira 

 

Opbevaring af data

Når vi behandler dine data, har vi en striks politik angående opbevaringsperioden. Vi sletter dine data tre (3) måneder efter afsluttet support eller på baggrund af den aftalte frekvens, som du har givet i din instruktion til os. I forhold til data, vi har samlet om dig, evaluerer vi hver sag for sig for at se, om der er juridisk grundlag for aktiviteten (arbejdsrelateret grundlag for opbevaring af data). Hvis vi ikke finder, at der er et tilstrækkeligt grundlag for at beholde pågældende data, sletter vi dine data på vores årlige gennemgang. Hvis du ønsker dine data slettet, bedes du venligst kontakte vores DPO (Databeskyttelsesrådgiver), Anna Lundholm-Andersen, som vil vurdere, om der er konflikter, som gør det umuligt, eller om vi kan imødekomme din anmodning.

 

Dine rettigheder

Når vi behandler dine data, har du ret til at opnå indsigt i de persondata, som vi opbevarer, og du kan gøre indsigelse mod at vi behandler dine data. Du har også ret til at bede os om at rette eller slette dine data, hvis det ikke er i modstrid med anden lovgivning. Desuden har du ret til at bede os om at overføre dine data til en anden serviceudbyder. Du har ret til at modtage oplysninger om dig selv fra os i et nemt aflæseligt formalt. Hvis behandlingen af dine data er baseret på dit samtykke, har de ret til at tilbagekalde dit samtykke, hvilket indebærer, at behandlingen af dine data vil blive afsluttet. Medmindre vi i medfør af gældende lovgivning er forpligtet til at opbevare og behandle dine data.


De samme rettigheder gælder, når det drejer sig om dine kundedata (den registrerede). Men processen adskiller sig på den måde, at vi aldrig vil imødekomme den registreredes krav og opfylde den registreredes rettigheder, med mindre vi har en skriftlig godkendelse fra den dataansvarlige. Det indebærer, at den registrerede skal kontakte den dataansvarlige (vores kunde), inden vi kan imødekomme kravet fra den registrerede.

 

Sikkerhed

Fiftytwo arbejder kontinuerligt på at sikre en høj grad af data- og IT-sikkerhed, fysisk og digital, ved at sikre at vores faciliteter og at vores netværk opererer efter krævede standarder. Vi indsamler og behandler kun data, hvor der foreligger et klart arbejdsrelateret behov. Vi indsamler data til brug for almindelig CRM, newsletter mailing-lister og statistik på website-trafik og selvfølgelig, når du betror os dine kundedata. For at sikre, at data bliver beskyttet på passende vis, differentierer vi ikke mellem kunder i forhold til sikkerhedsniveau, men etablerer den højeste standard fra det antal DPA’er, som vi har indgået med alle vores kunder og på baggrund af state of the art teknologi. Vi baserer vores produkter på Microsoft- teknologi og er omhyggelige med at vælge vores samarbejdspartnere, når vi anvender tredjepartsservices. Vores kundedata er altid krypteret, når den er i ro eller i transit, og vores data er placeret på et sikkert sted i Danmark.

 

Spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål eller har indvendinger I forhold til vores indsamling og behandling af dine data, bedes du venligst kontakte vores DPO (databeskyttelsesrådgiver) på dpo@fiftytwo.com


Kontakt Datatilsynet på www.datatilsynet.dk, hvis du ønsker at indgive en klage.